Водна лилия в езерцето на двора

You may also like...